Privacyverklaring

Gegevensbescherming (conform AVG)

Verantwoordelijke instantie op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is:
Wielercomite Heemskerk

Privacybeleid

Zoals elke organisatie beschikt ook het wielercomite Heemskerk over persoonsgegevens. Deze gegevens worden slechts voor één doeleinde gebruikt; het opmaken van de uitslagen van de wielerronde van Heemskerk. Als deelnemers/deelneemster geeft u impliciet toestemming aan het wielercomite uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken; enerzijds aan de sprekende en schrijvende pers en anderzijds aan de eigen communicatie (website, programmaboek) van het wielercomite Heemskerk. De daartoe gebruikte persoonsgegevens kunnen zijn namen, leeftijden en ook beeldmateriaal (foto en/of video).

Deze gegevens worden bewaard op papier en digitale bestanden. Passwords en procedures regelen de toegang tot de persoonsgegevens. Buiten de verwerking aan de pers worden persoonsgegevens nimmer verstrekt aan derden; tenzij daar een juridische grond voor is.

Contact Formulier

Als u contact met ons opneemt per e-mail, wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor mogelijke vervolgvragen.

Verwijdering of blokkering van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de eerder genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen vanuit de wet. Na het stopzetten van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen, zullen de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden verwijderd.

Uw rechten op informatie, correctie, opschorting, annulering en verzet

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Evenzo hebt u recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem hiertoe contact op met ons via een e-mail.

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services in het Privacybeleid door te voeren, bijvoorbeeld: bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen.